Omställningar i bilindustrin ställer nya krav på innovativa partners

Ala Pazirandeh Arvidsson

Fotograf: Ulrika Ernström

Ala Arvidsson forskar inom Supply Chain Management, ett område som innefattar både logistik och inköp. – Baserat på data från till exempel Volvo Cars, undersöker jag vad som sker på marknaden inom innovation och hur företagen kan hitta och integrera nya innovativa leverantörer, säger hon.

Berätta om din forskning, vad är det du gör?

Jag studerar Big Data, innovation och digitalisering hos företag inom industrin. I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag hur Big Data kan hjälpa företag att fatta beslut och hur dessa kan automatiseras. Samtidigt driver jag också ett forskningsprojekt inom inköp och innovation på Chalmers, där jag också undervisar. Sedan några år undersöker jag, tillsammans med kollegor och studenter, hur företag kan hitta nya mer innovativa leverantörer och samtidigt hur företag kan identifiera vad som händer på marknaden inom innovation.

Namn: Ala P. Arvidsson
Ålder: 36
Titel: Docent
Familj: Vi är fyra st i vår familj, en son på 4 år och en dotter på 2 år
Fritid: Umgås med familj och vänner, läsa böcker, mat och njuta av livet.
Semesterplaner: Vi har just köpt hus, så det blir en hel del fixande med det. Men ett och annat besök på stranden kommer det bli också.

Det här är frågor som många stora företag står inför idag, särskilt industrier som är lite mer traditionella. De har av tradition haft sina vanliga leverantörer som de fått sina komponenter ifrån, men i och med snabbt växande teknik och digitalisering inom bilbranschen, måste de tänka nytt och börja arbeta med nya typer av leverantörer, som till exempel start-ups.

De nya aktörerna erbjuder nya produkter. Det kan handla om självkörande fordon som behöver automatiska bromssystem, då kan företagen behöva köpa in nya testsystem som kan testa de automatiska bromsarna. De är också ett projekt jag är involverad i. Jag har genomfört intervjuer för att analysera hur företagen kan öka sin grad av tillit för nya partners och hur start-ups och företag kan komma i kontakt med varandra

Hur får företag och startups kontakt med varandra?

Det började med att allt fler start-ups sökte kontakt med företagen, men då det kan finnas ett tillitsgap initialt, ville de stora företagen helst själva hitta sina nya leverantörer. Traditionellt har man letat på en marknadsplats, men i och med att marknaden har förändrats saknades kunskap om hur de ska gå tillväga. Här kan Big Data komma in som en lösning för att visa vad som sker i marknaden vad det gäller till exempel sökverktyg.

Vad är det för utmaningar som tillverkarna har?

En av utmaningarna handlar om att förlita sig på de nya tillverkarna och det har inneburit att företagen behövt förändra sina arbetssätt och förnya sina roller. De har behövt arbeta tätare med funktioner inom kvalitet, forskning och utveckling, för att lära känna de nya aktörerna bättre. Tidigare har inköpsfunktioner haft mycket kontroll i besluten kring leverantörer i och med att de skrivit kontrakt. Men med den nya teknologin har det skett en förflyttning där ingenjörer samt forskning och utveckling istället har fått ett större inflytande.

Beslutstagandet har flyttat från en avdelning till en annan. Detta gör relationen med leverantörerna mer komplex.

En annan utmaning är osäkerheten kring de nya produkterna. Är dessa bäst på marknaden och kan de integreras i befintliga system? Man vet inte heller om leverantören har kunskap kring integrering eller kapaciteten att klara av det. Det här är osäkerhetsfaktorer som företagen behöver hantera och det är dessa olika utmaningar som jag identifierar i mitt forskningsprojekt.

Hur tycker du att det är att samarbeta med industrin?

Jag älskar att arbeta med industrin och tycker att det är viktigt att vi gör det inom vårt område. Företag i Sverige är väldigt välkomnande för dessa typer av samarbeten. Det är klart att det kan finnas en del uppgifter som helst inte får spridas och det tar vi hänsyn till. Min forskning handlar om management studies och att komma fram till lösningar från teorier och praktik.

Hur hjälper stipendiet dig i forskningen?

Det ger mig tid för att genomföra intervjuerna och analysera datan såväl som att kunna kommunicera resultatet i konferenser och i workshops med företagen. Mycket av jobbet sker naturligtvis efter att vi inhämtat datan från företagen och det är främst här som ert stipendium hjälper mig.

De senaste intervjuerna