Stipendieutdelning 2013

Forskarstipendiat Motivering Maria Björklund:Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons forskningsstipendium har tilldelats Maria Björklund för att användas inom projektet ”Innovativa vägar mot hållbarare och konkurrenskraftiga logistiktjänster”. Hon önskar stötta företag i att identifiera de affärsmöjligheter som Read more…